Anyview

Аnyview огледалото е револуционерен, лесен, забавен и само кај нас достапен систем за избор на рамки, контактни леќи и стакла. Anyview со помош на вградената камера им овозможува на клиентите всушност да видат како ке им стојат рамките, да ја видат дебелината на леќите во 2D и 3D симулација, како би им изгледала леќата кога ке се затемни на сонце (фотоосетливи стакла), како би им стоела промена на бојата на окото со контактни леќи и уште многу други поволности.

Anyview
  • - Можете да споредите до 20 рамки во исто време со високо квалитетна слика како би Ви го олесниле изборот.
  • - Лесно се гледа разликата помеѓу леќите со поголем и помал индекс на рефракција.
  • - 2D и 3D симулација во реално време за дебелина на леќите зависно од материјалот, индексот и од кој тип е леќата.li>
  • - Можете да направите 3D симулација како би изгледале леќите на одбраната рамка (посебно е погодно за помош при избор на потенки леќи кај клиенти кои носат поголема диоптрија).
  • - Содржи видео содржини за аномалии на окото (кои Ви се објаснети во делот едукација).
  • - Системот симулира како би изгледале Вашите очила со oбоени стакла, во различни бои, степен на обоеност, како и градуираност на леќата.
  • - Споредба на леќи со антирефлексна заштита и без неа.
  • - Сликовито објаснување за полароидни леќи и бенефитот од нив.
  • - Симулација на затемнетост на фото леќи.
  • - Симулација за промена на бојата на окото со козметички леќи во реално време (одлично за клиенти кои сакаат да знаат однапред како ке им стојат контактните леќи).

Дојдете и уверете се!

Со Anyview smart систем Вашите желби и потреби ќе станат реалност.