Компјутерско Центрирање

Во Оптика Филос бидете сигурни дека Вашите стакла се центрирани како што треба. Тие со сигурност ќе бидат изработени и монтирани според наодот кој го имате. Нашата специјализирана работилница е опремена со еден од најсофистицираните ленсметри за проверка и центрирање на секаков вид леќи.

Visionix VL 3000 е дигитален ленсметар со врвна технологија кој може со голема точност и прецизност да ги прави следниве анализи:

  • - Автоматско мерење на пупиларна дистанца (PD).
  • - Автоматско прецизно и точно мерење на диоптријата и степенот на леќата.
  • - Автоматско мерење на прогресивни леќи и шематски приказ на коридорот.
  • - Автоматско мерење на биофокални леќи.
  • - Автоматско мерење на индексот на леќата.

Точноста и прецизноста се најважна работа за Вашиот вид.

Visionix 30000