Продажни места

Optika filos

Оптика Филос

 • Ул. Плоштад М. Тито б.б
 • 1300 Куманово
 • Тел: (389) 31 414817
 • Маил: optikafilos@yahoo.com
 • Работно време: 09h-21h секој работен ден
 • Сабота 09h-16h
Optika Filos Fashion

Filos Fashion

 • Ул. Плоштад Нова Југославија бр.9
 • 1300 Куманово
 • Тел: (389) 31 414 817
 • Маил: optikafilos@yahoo.com
 • Работно време: 09h-21h секој работен ден
 • Сабота 09h-16h